Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin oraz tytuł Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2015

10.02.2016

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin oraz tytuł Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2015

Urząd Miasta Szczecin informuje, że w dniu 29 lutego 2016 roku upływa termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz Tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2015 rok. Uprawnieni do składania zgłoszeń są pełnoletni mieszkańcy Szczecina oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wyłączeni z tego prawa są członkowie Prezydenckiej Rady Kultury. Zgodnie z regulaminem każdego roku można przyznać nie więcej niż jedną Nagrodę Artystyczną (indywidualną lub zbiorową) i nie więcej niż jeden Tytuł Mecenasa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest nieprzyznanie tych wyróżnień.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem, za wybitne osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w roku bieżącym ustalona została na kwotę 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej, bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się w roku poprzedzającym przyznanie tytułu działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub działalnością podejmowaną na terenie Szczecina w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności w zakresie ochrony zabytków. Z prawa kandydowania do tytułu Mecenasa Kultury wyłączone są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata do tytułu Mecenasa Kultury nie może być niższy niż 10 000 zł za rok miniony. Laureat tytułu otrzymuje okolicznościowa statuetkę.

W ostatnich latach laureatami Nagrody Artystycznej zostali m.in. Krzysztof Meisinger, Natalia Szostak, Adam Zieliński (Łona) i Andrzej Mikosz (Webber), Sylwester Ostrowski, Zespół Teatru Współczesnego, Anna Wojsznis, Krzysztof Ked Olszewski, Wojciech Zieliński, a Tytuł Mecenasa otrzymali m.in.: Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o., Epa Sp. z o.o., Nordea Bank Polska SA Region Zachodni, SGI Baltis Sp. z o.o., Hotel Radisson.

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin (www.szczecin.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesanta, sala nr 62 (Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin - pocztą, faksem, bądź pocztą elektroniczną lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów.

Nagroda Artystyczna

http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51078.asp?soid=1C8AA880850F419E...

Mecenas Kultury
http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51078.asp?soid=BFAE9C5B884D47F8885564A...

Copyright © 2022 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE