Ruszył nabór na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2016

29.07.2016

Ruszył nabór na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2016

Wnioski o jego przyznanie można składać do 15 września. Najciekawsze projekty mają szansę zdobyć do 12 000 zł brutto.

Warunkiem otrzymania Stypendium Twórczego Miasta Szczecin jest przedstawienie spójnego,  oryginalnego, autorskiego projektu, który przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 12.000 zł zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.

Stypendia zostaną przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Wnioski o przyznanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin. Co ważne nie została ustalona granica wiekowa, dlatego obok tegorocznych absolwentów szkół artystycznych mogą brać udział w konkursie nawet bardzo dojrzali twórcy. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja stypendialna wybierze osoby, które zostaną rekomendowane prezydentowi do przyznania wyróżnienia.

Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół artystycznych.

Wnioski  o przyznanie Stypendium,zgodnie z wzorem określonym  procedurą WK - X,  mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów. Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 15 września 2016r.

Do wniosku  należy dołączyć :

  • Życiorys artystyczny.
  • Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.)
  • Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty dot. naboru:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131025.asp?soid=95BE56CBC27A490E9D786BE085D6DD68

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51078.asp?soid=69C2DE3767764048881DE22A853BBF23

Copyright © 2023 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE