Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

15.04.2021

Wydział Kultury uprzejmie informuje, że do dnia 20 maja 2021 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

ZGŁOŚ KANDYDATA

Nagroda od tego roku przyznawana jest w trzech kategoriach:

1) za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2020 roku,

2) za całokształt działalności artystycznej kandydata

3) za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Nagroda ma formę pieniężną. Wysokość w dwóch pierwszych  kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej 10.000 zł.

W danym roku można przyznać jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień. Uprawnione do składania wniosków są osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Copyright © 2021 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE