Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin

28.05.2021

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin to najważniejsze samorządowe wyróżnienie, przyznawane już od trzech dekad najwybitniejszym szczecińskim twórcom i artystom. Laureatów tej Nagrody – za osiągnięcia w roku 2020 – poznamy 14 czerwca podczas uroczystości, któraodbędzie się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Nagroda Artystyczna ustanowiona została w dniu 16 grudnia 1991 r. uchwałą Rady Miejskiej za znaczące osiągnięcia twórcze w dziedzinie kultury. Jak zaznaczono w protokole z obrad sesji: "Komisja zaproponowała nagrodę w wysokości 25 mln zł”. Uchwała przeszła bez głosu sprzeciwu...

Dzisiaj do zgłaszania kandydatur uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a sama nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku poprzednim,
  • za całokształt działalności artystycznej
  • oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Wysokość nagrody w dwóch pierwszych kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej 10 000 zł. Na przestrzeni lat zmieniała się formu- ła nagrody, jak również jej wysokość. Zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem wybór laureatów odbywa się dwuetapowo: w pierwszym etapie radni Komisji Kultury na wspólnym posiedzeniu z Prezydencką Radą Kultury rekomendują kandydatów do nagrody w każdej kategorii, a w drugim etapie wyboru laureatów dokonuje Prezydent Miasta.

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin przyznano do tej pory 53 osobom i grupom/zespołom artystycznym. Jej pierwszymi laureatami zostali Bartłomiej Nizioł, wówczas zaledwie kilkunastoletni skrzypek, zdobywca pierwszego miejsca w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Henryk Sawka, znany rysownik i satyryk. Ostatnimi uhonorowanymi tym wyróżnieniem artystami byli: Krystyna Łyczywek – za całokształt twórczości oraz Sylwester Ostrowski, saksofonista, doceniony za działalność propagującą muzykę jazzową i organizację festiwalu Szczecin Jazz (pozostajeon jak do tej pory jedynym "podwójnym” laureatem).

Kto dołączy do tego znakomitego grona? Przekonamy się już 14 czerwca.

Copyright © 2022 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE