Stypendia Twórcze Miasta Szczecin - drugi nabór

02.04.2020

Stawiamy na swoich. To główne założenie opracowywanego właśnie pakietu pomocowego dla lokalnych artystów. Po ustaniu epidemii będą oni jeszcze częsciej niż dotychczas angażowani w miejskie imprezy i wydarzenia. Na tym jednak nie koniec, bo na szczecinskich twórców czekają również dodatkowe fundusze m.in.: w ramach specjalnych progamów stypendialnych o łącznej wartości 250 tys. zł.

Pandemia koronawirusa wymusiła nie tylko zamknięcie wielu instytucji, ale również ograniczenie wszelkiej aktywności zawodowej osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na terenie naszego miasta. Przyczyniło się to do postawienia lokalnych artystów w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zostali oni pozbawieni swojego źródła dochodu. Dlatego zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Miasto postanowiło wyciągnąć do nich pomocną dłoń. W tym celu rozpoczęto prace nad stworzeniem specjalnego pakietu wsparcia dla twórców i artystów, którzy swoją aktywność związali ze Szczecinem. W jego skład wejdą:

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin

W oparciu o istniejący już system przyznawania stypendiów oraz opracowanie nowych procedur szczecińscy artyści zostaną zaproszeni do składania indywidualnych wniosków na realizację autorskich dzieł. Stypendia zostaną przyznane na przedsięwzięcia artystyczne, które będą musiały zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. W ten sposób będzie mogło powstać od kilkunastu do kilkudziesięciu projektów, o łącznej wartości 200 tys. zł. 

OGŁOSZENIE - DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA SZCZECIN W ROKU 2020

WNIOSEK o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Szczecin

Sprawozdanie z realizacji  Stypendium Twórczego Miasta Szczecin

 Program Małych Grantów

Trafostacja Sztuki, która posiada już doświadczenie w udzielaniu twórcom mikrograntów będzie koordynatorerem tego przedsięwzięcia. Wkrótce zostanie zainicjowany program, z którego będzie mogło skorzystać co najmniej kilkunastu artystów i twórców niezależnych. Celem jest m.in.: wsparcie przedsięwzięć, które mogą być realizowane przez Internet. W sumie w puli znajdzie się 50 tys. zł 

Imprezy po "szczecińsku"

Miejskie wydarzenia staną się areną promocji szczecińskich artystów. To właśnie oni będa "pierwszym wyborem" Miasta podczas organizacji wszelkich imprez artystycznych. Dlatego na Dniach Morza 2020 nie będzie tzw. "dużej sceny". Zamiast tego lokalni artyści zagrają na kilku mniejszych estradach (jeśli do Dni Morza nie dojdzie - środki zostaną przeznaczone na inne wydarzenia po ustaniu epidemii). 

Copyright © 2022 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE