Nagroda Artystyczna i nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina

Nagroda Artystyczna i nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
Data
10.05.2022

Nagroda Artystyczna przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie wyróżnienia, za całokształt działalności oraz za innowacyjne działania i pomysły na rzecz upowszechniania kultury.

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej w minionym roku działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Uprawnieni do zgłoszeń kandydatów są pełnoletni mieszkańcy Szczecina oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

Copyright © 2024 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE