Nagroda Artystyczna i Mecenas Kultury za rok 2019

Uroczysta gala w Filharmonii w Szczecinie
Data
21.04.2020

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody, oraz za całokształt działalności artystycznej. Nagroda ma formę pieniężną, a laureat otrzymuje ponadto okolicznościową statuetkę.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin przysługuje: osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zgłoszenia adresowane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należy składać w Biurze Obsługi Interesantów lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie eurzad.szczecin.pl: Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin / Mecenas Kultury Szczecina

Ostatecznego wyboru laureata Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w każdej kategorii dokonuje Prezydent Miasta Szczecin spośród rekomendacji otrzymanych od Komisji Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury i Prezydenckiej Rady Kultury.

Ogłoszenie laureatów nagrody za rok 2019 odbędzie się wraz z wręczeniem tytułu Mecenasa Kultury Szczecina we wtorek 21 kwietnia 2020 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii w Szczecinie.

Copyright © 2024 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności Deklaracja dostępności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE